Popular questions

Czego potrzebuję, aby ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet/szkołę?

- Status osoby ubiegającej się o status uchodźcy lub status osoby osiedlonej
- Europejski dowód osobisty lub paszport
- Najwyższy uzyskany stopień naukowy - dyplom ukończenia szkoły średniej, dyplom, itp.
- Numer ubezpieczenia społecznego - NINO
- Dowód adresu - wyciąg z konta bankowego, prawo jazdy, rachunek
- Twoje CV
- Oświadczenie osobiste

Ile godzin tygodniowo się uczę?

Program w pełnym wymiarze czasu w Wielkiej Brytanii wymaga około 16 godzin nauki tygodniowo.
Wiele z tych instytucji oferuje kursy wieczorowe i weekendowe.

Czy obecność na uczelni jest ważna?

You would have to attend at least 80% of your classes to receive your funding from the Student Loan Company.

Czy mogę pracować podczas studiów?

Tak. Masz prawo pracować w trakcie studiów.

Jaką kwotę kredytu studenckiego otrzymam?

Możesz zaciągnąć pożyczkę na pełny koszt opłat za kurs, aż do £9,250/rok

Czy mogę ubiegać się również o Kredyt Konserwacyjny?

Tak. W zależności od okoliczności, możesz pożyczyć do £12,000/rok.

SpainRomania